English German Dansk Svenska
shapeimage_2-3

Historia

Kåseholm hette tidigare Esbjörnstorp. Efter det att Johan Urne på Vanstadtorp förvärvat godset i mitten av 1600-talet, döpte han om gården till Kåseholm efter sin hustru Pernille Kaas.

Kåseholms huvudbyggnad är unik med sitt höga tyskbarocka mansardtak och den dubbelarmade fritrappan. Kåseholm tillhör det bästa som 1700-talsklassicismen skapat (H.H. von Schwerin).

Den tidigast kända bilden på slottet är från 1761.

Bland de många kända ägarna finns Enevold Fredrik Akeleye av (c:a 1615 – 1680). 1674 köpte Enevold Akeleye Kåseholm. Akeleye utvidgade godset betydligt.

För många släkter har Kåseholm varit ett strögods, medan för andra som Akeleye har det varit huvudgodset. Efter Akeleye kom släkterna Gyllenpalm, Ehrencrona, Coyet, Santesson, Thott m.fl.

Nuvarande ägare är familjen Jeppsson.